Košarica je še prazna.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE DRUŽBE INTER GOZD, TRGOVINA IN SERVIS, D.O.O., KRANJ

Prodajalec kupcu zagotavlja vse informacije v zvezi z vsemi kontaktnimi informacijami, s po-stopkom naročanja, z rokom in načinom dostave, s tehničnimi značilnostmi ponujenih artiklov, s plačilnimi pogoji, s cenami, z odstopom od pogodbe in stroških vračila izdelka.

OSNOVNI POJMI

Prodajalec oz. ponudnik – družba: INTER GOZD, TRGOVINA IN SERVIS, D.O.O., KRANJ, sedež podjetja: Cesta Staneta Žagarja 53, 4000 Kranj.
Kupec – vsaka fizična ali pravna oseba, ki v spletni trgovini INTER GOZD, TRGOVINA IN SERVIS, D.O.O., KRANJ kupi izdelke iz asortimana prodajalca.
Uporabnik – vsaka fizična oseba ali oseba, ki deluje v imenu pravne osebe in se nahaja na spletni strani spletne trgovine INTER GOZD, TRGOVINA IN SERVIS, D.O.O., KRANJ .

SPLOŠNO

Namen splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine INTER GOZD, TRGOVINA IN SER-VIS, D.O.O., KRANJ je jasno definirati prodajne pogoje med prodajalcem in vsakokratnim kupcem ter določiti delovanje spletne trgovine INTER GOZD, TRGOVINA IN SERVIS, D.O.O., KRANJ. Po pogodbi se kot kupec razume vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravi nakup na spletni strani INTER GOZD, TRGOVINA IN SERVIS, D.O.O., KRANJ, ne glede na to, ali gre za fizično osebo/potrošnika ali ne.
Ti splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije ter veljajo za vse uporabnike te spletne strani.
Z uporabo te spletne strani in z registracijo v spletno trgovino INTER GOZD, TRGOVINA IN SERVIS, D.O.O., KRANJ uporabnik sprejema splošne pogoje poslovanja spletne trgovine INTER GOZD, TRGOVINA IN SERVIS, D.O.O., KRANJ in potrjuje, da je z njimi sezna-njen in se z njimi strinja. Če se s temi pogoji ne strinja, prodajalec predlaga, naj kupec spletne trgovine INTER GOZD, TRGOVINA IN SERVIS, D.O.O., KRANJ ne uporablja.
Upravljavec spletne trgovine INTER GOZD, TRGOVINA IN SERVIS, D.O.O., KRANJ je družba INTER GOZD, TRGOVINA IN SERVIS, D.O.O., KRANJ, davčna št. matična št. SI46098186, vpisana pri Okrožnem sodišču v Kranju, pod zaporedno številko vpisa
Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine INTER GOZD, TRGOVI-NA IN SERVIS, D.O.O., KRANJ, pravice uporabnika/kupca ter poslovni odnos med proda-jalcem in kupcem. Lahko se kadarkoli dopolnijo ali spremenijo, zato naj kupec le-te prebere ob vsakem nakupu. Vsaka dopolnjena ali spremenjena verzija splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine INTER GOZD, TRGOVINA IN SERVIS, D.O.O., KRANJ se datira, in na podlagi tega za posamezno naročilo velja tista verzija splošnih pogojev poslovanja, ki je bila objavljena v času oddaje naročila.

DOSTOPNOST INFORMACIJ

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:
- identiteto ponudnika (ime in sedež podjetja, matična številka),
- kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
- bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in ga-rancijami),
- dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v roku, ki ga izbere kupec na podlagi ponujenih možnosti ponudnika),
- pogoje dostave izdelkov ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
- vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene,
- način plačila in dostave,
- rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka - vse na posebno oz. izrecno zahtevo kupca,
- pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

CENE IZDELKOV

Naročila v spletni trgovini INTER GOZD, TRGOVINA IN SERVIS, D.O.O., KRANJ se izvajajo v slovenskem jeziku preko spleta 24 ur na dan 7 dni v tednu, artikli se izbirajo in naro-čajo iz seznama artiklov na spletni strani. Vsi artikli, navedeni na spletni strani spletne trgovine INTER GOZD, TRGOVINA IN SERVIS, D.O.O., KRANJ, so na voljo do odprodaje zalog. Cene so predstavljene kot »spletne cene«.
Spletne cene so cene, ki veljajo za spletno prodajo in se lahko razlikujejo od cene v malopro-dajni poslovni enoti prodajalca.
Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Lahko se spremenijo brez predhodnega obvestila. Cene so izražene v evrih (€) in že vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV). Prodajalec je davčni zavezanec. Kupec plača blago z gotovino ob osebnem prevzemu oziroma pri prevzemu blaga po pošti ali po predračunu.
Kljub težnji, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo prodajalec kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo prodajalec kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.
Vplačana sredstva po predračunih se ne obrestujejo.
Cena izdelka, vrednost DDV-ja in strošek poštnine so razvidni v nakupovalni košarici, še preden zaključite naročilo.

DOSTAVA

Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije d.d., vendar si prodajalec pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito. Blago, naročeno na tej spletni strani, dostavljamo le na območju Slovenije. Blago dostavljamo tudi na Hrvaško, vendar nam je treba poslati povpraševanje. Naročeno blago bo dostavljeno na naslov, katerega je določil kupec. Artikle lahko prevzamete tudi osebno na našem prevzemnem mestu na naslovu Cesta Staneta Žagarja 53, 4000 Kranj, kar nam sporočite po e-pošti na info@intergozd.si, ko oddate naročilo.
Dostava se praviloma vrši v dopoldanskih urah. V primeru, da kupec poslane pošiljke ne more prevzeti ob dogovorjenem času, bo dostavljavec pustil pisno obvestilo za prevzem pošiljke na lokalni izpostavi družbe Pošta Slovenije d.d.. Rok za prevzem pošiljke je določen v splošnih pogojih izvajanja univerzalne poštne storitve.
Prodajalec si pridržuje pravico do zavrnitve dobave blaga kupcu, če ima ta neporavnana prete-kla naročila ali je v pravnem sporu s ponudnikom v zvezi z nakupom preko spletne trgovine INTER GOZD, TRGOVINA IN SERVIS, D.O.O., KRANJ  ali če zlorablja pravico do vrači-la blaga skladno s 43.č členom Zakona o varstvu potrošnikov.
Prodajalec oziroma njegova pooblaščena dostavna služba si pridržuje pravico na primeren na-čin preveriti istovetnost prevzemnika naročenih izdelkov (vpogled v osebne ali druge doku-mente), saj s tem zagotovi, da se artikli izročijo pravemu naročniku.

CENIK DOSTAVE

Strošek pošiljanja je 3,60 €, za vsa naročila do vrednosti 149,99€ z ddv. Za naročila, večja od vrednosti 150,00 € z DDV, velja brezplačna dostava, ne glede na veli-kost in težo izdelkov.
Stroški dostave niso všteti v ceno artiklov, so pa le-ti navedeni ob izračunu vrednosti naročila pred elektronsko potrditvijo naročila in nadalje tudi na predračunu in računu.

DOBAVNI ROK

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu dostavil blago v najkrajšem možnem dobavnem roku.
Dobavni rok je različen, praviloma pa je do 3 delovnih dni od datuma naročila za artikle, ki so na zalogi. Za izdelke, ki jih v času naročila ni na zalogi, se dobavni rok ustrezno podaljša, o tem pa prodajalec kupca obvesti po elektronski pošti ali po telefonu. Če se kupec ne strinja z dobavnim rokom, ima pravico takoj odstopiti od naročila.
V primeru naročila s plačilom po predračunu je blago odposlano šele po prejemu nakazila zneska kupnine na TRR prodajalca.
V kolikor prodajalec v dogovorjenem roku odpravi naročene artikle, ni odgovoren za zamudo, nastalo iz razlogov na strani pogodbenega partnerja za dostavo pošiljk.

GARANCIJA

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu. Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa poda-tek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira prodajalca, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

STVARNE NAPAKE IN REKLAMACIJE

Stvarne napake so v praksi zelo redke. Če kupec meni, da kupljeni artikli že ob nakupu niso imeli lastnosti, ki so potrebne za njihovo normalno rabo ali promet in v drugih primerih, ki jih kot stvarne napake določa Zakon o varstvu potrošnikov, o tem prodajalca pravilno ter najka-sneje v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, obvesti. V obvestilu za lažjo obravnavo zadeve kupec natančno opiše napako in prodajalcu omogoči, da artikel pregleda. Prodajalec bo stvarne napake in reklamacijo reševal v skladu z določbami Obligacijskega za-konika in Zakona o varstvu potrošnikov.
Pritožbe in reklamacije na artikle lahko kupec sporoči na elektronski naslov info@intergozd.si.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Prodajalec se zavezuje, da bo vse osebne podatke uporabnikov in kupcev varoval, obdelo-val  in hranil v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.
Spletna stran za naročilo artiklov in prenosi so zaščiteni in ustrezno tehnično oz. elektronsko varovani. Prodajalec se zavezuje, da bo sprejel vse razumne varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti vseh podatkov za plačilo pri naročilu kupca, ne odgovarja pa za morebitno krajo po-datkov, razen če ta izhaja iz malomarnega ravnanja prodajalca.
Prodajalec za zakonsko določen čas hrani IP naslove vseh uporabnikov spletne trgovine IN-TER GOZD, TRGOVINA IN SERVIS, D.O.O., KRANJ.
Prodajalec bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje in-formativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo. Uporabnikovi po-datki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.
Prodajalec bo osebne podatke uporabljal tudi za namene neposrednega trženja in proučevanja nakupnih navad na podlagi podatkov o kupljenih izdelkih in posledično ciljnega trženja. Upo-rabnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da prodajalec trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke in podatke o nakupih za prej navedene namene.
Upravljavec zbirke osebnih podatkov je družba INTER GOZD, TRGOVINA IN SERVIS, D.O.O., KRANJ in v njej zaposlene osebe, ki z bazo kot pooblaščene upravljajo. Za potrebe izvajanja programa, analize in različnih poizvedb upravljavec lahko sodeluje z zunanjimi part-nerji, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe o varovanju osebnih podatkov.
Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik oz. kupec sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema.
Šteje se, da uporabnik s sprejetjem splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine INTER GOZD, TRGOVINA IN SERVIS, D.O.O., KRANJ in z oddanim naročilom daje izrecno osebno privolitev za uporabo in obdelavo njegovih osebnih podatkov. Na podlagi te njegove privolitve sme upravljavec osebne podatke obdelovati za namene, določene v tej točki.
Uporabnik oz. kupec s sprejetjem teh splošnih pogojev poslovanja potrjuje tudi, da je sezna-njen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo, ki ureja var-stvo osebnih podatkov.

KOMUNIKACIJA

Prodajalec bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEKom-1.
Oglasna elektronska sporočila prodajalca bodo vsebovala naslednje sestavine:
- jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
- pošiljatelj bo jasno razviden,
- različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
- jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
- željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo prodajalec izrecno spoštoval.

 

ODVEZA ODGOVORNOSTI

Prodajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da prodajalec ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru bo prodajalec kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla oziroma bo kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo
Prodajalec si prizadeva zagotoviti ustrezne fotografije za vse prodajne artikle na spletni strani, a kljub temu so te le simbolične. V primeru morebitnih razlik med fotografijo in dejanskim artiklom, to ne vpliva na specifikacijo samega artikla. Morebitni dekorativni predmeti na foto-grafiji niso vključeni v ponudbo in niso predmet naročila. Gradivo (fotografije, priponke in ostalo) so avtorsko zaščitene in so v lasti proizvajalca oz pooblaščenega partnerja za posame-zne blagovne skupine.
Prodajalec ne odgovarja za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napišejo uporabniki. Prodajalec ne odgovarja za informacije v mnenjih in se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz in-formacij v mnenjih.


NAVODILA ZA IZVEDBO NAROČILA/NAKUPA

Uporabnik lahko nakup v spletni trgovini INTER GOZD, TRGOVINA IN SERVIS, D.O.O., KRANJ izvede kot gost.
V spletni trgovini INTER GOZD, TRGOVINA IN SERVIS, D.O.O., KRANJ se najlažje orientirate po Kategorijah izdelkov. Lahko pa uporabite tudi možnost iskanja po celi trgovini, in sicer tako, da v iskalnik vpišete besedo, ki pomeni delni naziv artikla.
Izdelek izberete tako, da kliknete na »Dodaj v košarico«. Izbrane artikle v košarici preverite tako, da kliknete na »Košarica« in nadaljujete oziroma zaključujete nakup, tako da vpišete svoje podatke v izbrana polja.
S klikom »Dodaj v košarico« kupec izjavlja:
 - da je v skladu z zakonom starejši/starejša od 18 let,
- da mu ni odvzeta poslovna sposobnost.
Pred nakupom morate posredovati zahtevane kontaktne podatke (ime in priimek/naziv pravne osebe, naslov prebivališča/sedež pravne osebe, tel. številka, elektronski naslov), ki jih potrebu-jemo za potrditev in zaključek naročila ter dostavo izdelka. Vpisati morate eno veljavno tele-fonsko številko.
Če je bilo sporočilo uspešno posredovano, se vam bo na spletni strani izpisal tekst ''Naročilo je bilo uspešno oddano''. Poleg tega vam bo na elektronski naslov, ki ste ga vnesli v postopku oddaje naročila, poslano elektronsko sporočilo s podrobnostmi vašega naročila.
Po oddaji naročila boste tako na elektronski naslov, ki ste ga vnesli ob naročilu, prejeli elek-tronsko pošto (z naslovom: Potrditev prejema naročila), s podrobnostmi svojega naročila, ter z obvestilom, da je naročilo oddano in zabeleženo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za prodajalca kot za kupca. V omenjenem elektronskem sporočilu boste seznanjeni tudi s pravico do odstopa od pogodbe (velja samo za potrošnike, to je kupce fizične osebe), ter s tem, kam se lahko obrnete v primeru zamude pri dostavi in kam v primeru prito-žbe.
Prodajalec naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Prodajalec lahko za preverjanje podatkov ali zaradi zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Pri dobavi artiklov, ki jih prodajalec nima na zalogi v lastnem skladišču, je le-ta izključno vezan na dobavo s strani svo-jega dobavitelja in na čas, v katerem lahko ta dobavitelj dostavi artikel do prodajalca. Preko elektronske pošte prodajalec kupca sproti obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo arti-klov. Če je dobavna doba zelo dolga in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči prodajal-cu, ki bo artikel odstranil iz naročila in vrnil kupcu morebitna že vplačana sredstva, ostale arti-kle iz naročila pa po izbiri kupca ali dobavil ali pa celotno naročilo preklical. Če dobavitelj prodajalcu ne potrdi dobavljivosti naročenih artiklov najkasneje do izteka enega meseca od dneva oddaje naročila, lahko prodajalec naročilo kupca zavrne iz razloga, ker artikel ni na raz-polago. Z dnem zavrnitve naročilo kupca preneha veljati. Prodajalec ne prevzema nobene od-govornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave artiklov, ki jih prodajalec nima na zalogi v lastnem skladišču.
Prodajalec v dogovorjenem roku artikel pripravi, odpošlje oziroma pripravi za osebni prevzem in o tem po elektronski pošti obvesti kupca.
Oddana naročila se obdelujejo vsak delovni dan, to je od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 ure, in sicer po vrstnem redu oddanih naročil.
Nakup, opravljen preko spletne strani spletne trgovine INTER GOZD, TRGOVINA IN SERVIS, D.O.O., KRANJ, se šteje za nakup, opravljen skladno s pravnim redom Republike Slovenije.


NAČIN PLAČILA


- Plačilo z gotovino ob prevzemu

- Plačilo z nakazilom na poslovni račun prodajalca po ponudbi/predračunu

Dostava s strani pogodbenega dostavljavca Pošta Slovenije d.d. ali Osebni prevzem po predhodnem obvestilu prodajalca.

Pri posameznih naročilih si pridržujemo pravico zahtevati plačilo z nakazilom na poslovni račun prodajalca po ponudbi/predračunu.
Prodajalec kupcu račun z razčlenjenimi stroški izda in poljše skupaj s pošiljko. V primeru oseb-nega prevzema na prevzemnem mestu kupec prodajalcu predloži natisnjen račun za nakupljene artikle, s čimer izkaže svoje naročilo in pravico do prevzema naročenega blaga.


NAPAKA PRI ODDAJI NAROČILA

Kupec je o vseh podatkih o spletnem naročilu obveščen na elektronski naslov, ki ga je navedel v nakupovalni košarici pri vnosu svojih podatkov. Če elektronskega sporočila o teh podatkih kupec ne prejme, obstaja možnost, da je navedel napačen elektronski naslov. V takšnem prime-ru kupca prosimo, da nas konktaktira:
- preko elektronskega naslova info@intergozd.si, ali
- na telefonsko številko: 04 234 17 70

PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA, VRAČILO BLAGA

Potrošniku (kupec fizična oseba) pripada pravica, da v štirinajstih (14) dneh vrne kupljeno blago brez navedbe razloga za svojo odločitev. O nameravanem vračilu mora kupec podati proda-jalcu pisno odstopno izjavo na elektronski naslov info@intergozd.si ali preko običajne pošte na naslov prodajalca. Šteje se, da je odstopna izjava pravočasna, če je oddana v roku, določenem za odstop od pogodbe. Kupec mora blago nepoškodovano, v nespremenjeni količini in v origi-nalni embalaži odposlati prodajalcu v roku štirinajstih (14) dni od obvestila o odstopu od po-godbe, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik  blaga ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe oziroma vračila in odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je le-ta posledica rav-nanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanje blaga. Odstopni izjavi mora priložiti kopijo računa in navesti podatke o transakcijskem računu, na katerega bo lahko prodajalec vrnil že plačano kupnino. Možnost vračila ne velja za blago, katerega vrednost je odvisna od dogajanj na finančnih trgih, na katere prodajalec nima nobenega vpliva, za  pro-gramsko opremo, zgoščenke/DVD, video igre in podobno blago, v primeru, da je potrošnik odprl varnostni pečat oz. odstranil originalno embalažo.
Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposredni strošek vračila blaga. Prodajalec v štirinajstih (14) dneh od prejema blaga vrne celotno kupnino.
V izjemnih primerih, ko artikli niso vrnjeni v skladu ZVPot, lahko prodajalec potrošniku po-nudi odkup artikla z ustrezno odškodnino, ki jo z zapisnikom določi ob vračilu. Odkup z zni-žano vrednostjo se upošteva ob potrditvi potrošnika po elektronski pošti. Potrošnik omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega artikla enake ali višje vrednosti.

NEPREVZEM PAKETOV

V kolikor kupec naročenih izdelkov, ki so poslani s plačilom po povzetju ne prevzame, in so po preteku čakalnega roka na pošti (14 dni) vrnjeni na naslov podjetja, se le-to NE šteje kot od-stop od pogodbe, saj je slednja še vedno veljavno sklenjena in gre za enostranski nenapovedan odstop kupca od pogodbe. Kupec je v primeru neprevzema tako odgovoren za plačilo stroškov pošiljanja in pošiljanja/vračanja artiklov podjetju, saj pogodbe - naročila ni prekinil. V primeru neprevzema se primer preda pravni službi, ki bo nadalje urejala izplačilo in izterjavo nastalih stroškov in škode. V primeru, da kupec naroči blago ter ga namerava plačati po prevzemu, a ga ne prevzame, lahko naslednje naročilo dobi samo v primeru, da plača naročeno blago po pred-računu ter poravna vse stare obveznosti.
Ugovore, pripombe, zahtevke, izjave in reklamacije lahko uporabnik oziroma kupec pošlje po elektronski pošti na elektronski naslov info@intergozd.si ali pisno na naslov INTER GOZD, TRGOVINA IN SERVIS, D.O.O., KRANJ, Cesta Staneta Žagarja 53, 4000 Kranj. Reševa-nje ugovorov, pripomb, zahtevkov in reklamacij bo potekalo v skladu z določili veljavne zako-nodaje.
Prejem pritožbe bo prodajalec v petih delovnih dneh potrdil in sporočil uporabniku, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Ponudnik si bo prizadeval, da se morebitni spori rešijo sporazumno.
Za vse spore, ki izhajajo iz uporabe spletnega portala in iz teh splošnih pogojev poslovanja, ki jih ponudnik in uporabnik ne bi mogla sporazumno rešiti, je pristojno okrajno sodišče v Kranju.