Cesta Staneta Žagarja 53, 4000 Kranj  –  DELOVNI ČAS: od ponedeljka do petka od 8h do 16h

Intergozd Najem

Najem stroja in opreme

Potrebujete stroj le enkrat letno? Npr. prezračevalnik trate, Morda je za vas ugodnejši najem stroja. Pri nas vam nudimo vam najem kvalitetnih strojev in orodja.

Postopek najema je enostaven:

01

Pokličite nas na +386 4 234 17 70, pišite na info@intergozd.si ali nam pošljite povpraševanje, da se dogovorimo za želen termin.

02

Na dogovorjen dan se zglasite pri nas s svojim osebnim dokumentom (v delovnem času trgovine).

03

Sklenemo najemno pogodbo, plačate najem in kavcijo. Kavcijo vam po vračilu orodja vrnemo, v kolikor je orodje brezhibno.

Splošni pogoji za najem

 • Najem orodja se vrši po dogovoru z osebjem za dobo enega ali več dni.  Za en dan najema se smatra najem v trajanju 24 ur oziroma 1 delovni dan. Orodje lahko vrnete naslednji delovni dan do 16h.
 • Najemnik je lahko polnoletna oseba z državljanstvom Republike Slovenije in stalnim prebivališčem v Sloveniji. Svojo istovetnost najemnik izkaže z osebnim dokumentom.
 • Najem se plača ob prevzemu orodja. Pri predaji orodja se poravna varščina, katero se ob koncu najema vrne v celoti, če je stroj vrnjen v brezhibnem stanju. V primeru, da naprava ni vrnjena nepoškodovana, očiščena in z vsemi dodatki, je najemodajalec upravičen, da vse stroške odpravljanja pomanjkljivosti in popravil (tudi čas popravila) obračuna od vplačane varščine.
 • V kolikor opazite odstopanja od normalnega delovanja stroja ali da pride do okvare, prosimo da pokličete servis –  04 234 17 70 v odpiralnem času trgovine ali pošljite pošto na info@intergozd.si.
 • S strojem se obvezujete ravnati kot dober gospodar, spoštovati veljavne zakone in druge predpise. Upoštevajte predpise iz varstva pri delu, ter dosledno upoštevate navodila proizvajalca stroja. Naprave ne sme uporabljati pod vplivom alkohola ali drugih sredstev, ki lahko vplivajo na psiho-fizično delovanje osebe. Napravo morate zaščititi pred preobremenitvijo. Napravo se lahko uporablja samo z dovoljenimi pogonskimi snovmi
 • Najeto napravo mora najemnik uporabljati skrbno in v ustrezne namene. Oddajanje najete naprave v najem ni dovoljeno. Najeto napravo je potrebno varovati pred krajo, poškodbami in neupravičeno uporabo s strani tretje osebe ter tudi pred vremenskimi vplivi.
 • Krajo ali poškodovanje mora najemnik nemudoma sporočiti najemodajalcu in primer prijaviti policiji. Za krajo in poškodbe najete naprave je odgovoren najemnik.
 • S podpisom najemnik potrjuje, da je seznanjen s pogoji najema in da je naprava, ki jo najema, ob prevzemu bila nepoškodovana in je delovala brezhibno. Najemnik nima pravice do popravil. Najemnik najemodajalcu jamči za poškodbe, ki so na napravi nastale v času njegovega najema. Prav tako jamči za poškodbe nastale zaradi tretje osebe kot tudi za izgubo ali krajo naprave v času najema, v primeru, da ne more dokazati svoje nedolžnosti.
 • Potrošni material (npr. meč, veriga, nitka, svedri, noži,…) niso vključeni v ceno najema, razen če je na najemni pogodbi navedeno drugače.
 • Najemnik mora vrniti očiščeno napravo, pripravljeno za uporabo, z vsemi deli, ki so vključeni v dobavo, v določenem času. V kolikor datum ni posebej določen je maksimalni čas najema 1 teden.
 • V primeru zakasnelega vračila mora najemnik plačati nadomestilo za uporabo v prekoračenem času v vrednosti 150 % dnevnega najema/prekoračen dan. Primer: če je dnevni najem stroja 40 €, je cena prekoračenega dneva 60 € /prekoračen dan.
 • Najemodajalec jamči, da bo najemniku dano v najem orodje v brezhibnem tehničnem stanju. Najemodajalec ne jamči za škodo nastalo zaradi neprimerne uporabe naprave ali v primeru, da najemnik napravo neupravičeno preda tretji osebi.
 • Za primer reševanja konfliktov je pristojno sodišče v Kranju.
Inter Gozd Banner 1
Inter Gozd Banner 2

Najem stroja in opreme

Za povpraševanje izpolnite spodnji obrazec.

Soglašam, da posredovane osebne podatke hranite in uporabite, da me prek
e-naslova ali telefona občasno obveščate o:

Najem stroja in opreme

Za povpraševanje izpolnite spodnji obrazec.

Soglašam, da posredovane osebne podatke hranite in uporabite, da me prek
e-naslova ali telefona občasno obveščate o:

Najem stroja in opreme

Za povpraševanje izpolnite spodnji obrazec.

Soglašam, da posredovane osebne podatke hranite in uporabite, da me prek
e-naslova ali telefona občasno obveščate o: