Cesta Staneta Žagarja 53, 4000 Kranj  –  DELOVNI ČAS: od ponedeljka do petka od 8h do 16h

Inter Gozd Okoljska odgovornost

Okoljska odgovornost

Obveznosti, ki izhajajo iz evropskih direktiv 2002/96/EC in 2006/66/EC, »Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi« (Ur.l. RS, št. 55/2015) in »Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji« (Ur.l. RS, št. 3/2010, 64/2012, 93/2012) izvajamo v okviru skupnih načrtov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo ter odpadnimi baterijami in akumulatorji podjetja TRIGANA d.o.o.

 

Več informacij o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo ter ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji si lahko preberete v priloženi datoteki ali na spletri strani http://ozavescen.si/.

Inter Gozd Banner 1
Inter Gozd Banner 2